Tìm được chỗ mở tiệm tóc

Tìm mãi một thời gian dài, cuối cùng may mắn được một chỗ vừa ý để mở tiệm làm tóc.
Hôm nay đi làm thủ tục giấy tờ.


Tòa nhà Lirio2 nhìn từ cửa Nam ga Kameari.