Tiệm đang tu sửa chuẩn bị đón khách

Rục rịch mãi từ tháng 9, cũng sắp được khai trương tiệm chăm sóc tóc.

Tiệm tóc Tokyo ga Kameari đi bộ 2 phút. Dự định OPEN ngày 18/12.

Anh chị em nhà mình chuẩn bị đến
chúc mừng

em nó nha.