Vì sao phụ nữ lại muốn cắt tóc khi buồn, thất tình, đổi việc?

Phụ nữ ở mọi lứa tuổi, chủng tộc và quốc gia đều có mối quan hệ phức tạp mà tuyệt vời với mái tóc của họ. Đối với một số người, danh tính gắn với tóc hoặc một số đặc điểm của nó, có thể là chiều dài, màu sắc, kiểu... Nó thể hiện những gì người khác nhìn về ta hoặc cách chính ta nhìn nhận bản thân. Tóc gắn liền với chúng ta ngay cả khi chúng ta không nhận thức được điều đó.

Cắt tóc không đơn giản chỉ là đi cắt tóc. Nghe nói rằng cắt tóc có thể là một dấu hiệu cho biết người ấy đang vui đang...

Posted by Hanh Tokyo HairSalon on Thursday, January 12, 2023


0 Comments