HẠNH TOKYO hair salon điều chỉnh giờ mở cửa

Bắt đầu từ tháng 4/2023, HẠNH TOKYO hair salon sẽ tăng thêm thời gian mở cửa phục vụ quý khách.

Giờ mở cửa như sau

  • Thứ 7 và Chủ nhật: 10h00 - 18h00
  • Thứ 4 và thứ 6 hàng tuần: 13h00 - 18h00
  • Ngày khác, lễ và Tết: xin vui lòng liên lạc đặt chỗ trước.

Chú ý: lịch làm việc có thể thay đổi đột xuất do hoàn cảnh của nhân viên. Khi có thay đổi sẽ cập nhật ngay trên Facebook.